2020-03-31 16:13:49

Psihološka radionica za niže razrede: O DOBROTI

Naše psihologinje SIlvija i Ana Helena, u suradnji s učiteljima razredne nastave, osmislile su radionicu kroz koju su sva djeca, prolazeći kroz avanture šumskih životinja i njihovih prijatelja, učila o načinima nošenja s teškim emocijama i jačanju svojih jakih i pozitivnih strana. 

Zahvaljujući tome nastali su ovi divni radovi u kojima su učenici pokazali svoju kreativnost i način kako i u kriznim situacijama možemo razmišljati pozitivno i brinuti o našoj dobrobiti.


Osnovna škola Julija Kempfa Požega