2020-07-06 12:38:36

OBAVIJEST RODITELJIMA O NABAVI UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

U školskoj godini 2020./2021. u uporabi u osnovnih školama koristit će se dvije vrste udžbenika:

NOVI (udžbenici iz Kataloga odobrenih udžbenika za školsku godinu 2020./2021. za 2.,3.,6. i 7. i biologija, fizika, kemija za 8. razred) i 

POSTOJEĆI (udžbenici iz Kataloga 2014./ i 2015. za 4. i 8. razred i  iz Kataloga za šk. god. 2019./2020. (1. i 5. razred)

Svi učenici dobit će u rujnu udžbenike u školi. Sredstvima Državnog proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete. Udžbenici su vlasništvo škole. Na kraju školske godine se moraju vratiti u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim  obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Grad Požega će i u idućoj školskoj godini 2020./2020. financirati kupnju radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete. Način kupnje odvijat će se kao prošle školske godine. Roditelji sami naručuju radne bilježnice te čuvaju račune na kojima moraju biti navedene sve stavke za koje će biti odobren povrat sredstava. Roditelji će dobiti gotovinsku isplatu za kupljene radne bilježnice.

Likovne mape ćemo, kao i prethodnih godina, naručiti preko škole i učenici će ih preuzeti na jesen, a roditelji moći platiti do 15. listopada 2020. godine.

Cjelovit popis udžbenika i ostalih obrazovnih materijala bit će objavljen na našim stranicama do 15. srpnja 2020. godine.


Osnovna škola Julija Kempfa Požega